ළාත් පාලනය පිළිබද ශ්‍රී ලංකා ආයතනය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන අතර ද්විපාර්ෂවික ගිවිසුමක්

ළාත් පාලනය පිළිබද ශ්‍රී ලංකා ආයතනය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන අතර ද්විපාර්ෂවික ගිවිසුමක්

යුරෝපා සංගමයේ මූල්‍යාධාර යටතේ පළාත් පාලන ආයතනවල සභිකයින් හා කාර්යමණ්ඩලය පුහුණු කිරීම සඳහා වන සිව් අවුරුදු ගිවිසුමක්

නිව් ඩයමන්ඞ් නෞකාවේ තෙල් විසුරුමක් - නෞකාව වහාම නාවික සැතපුම් 200 ක් දුරට ඉවත් කළ යුතු බවට නීතිපතිගෙන් උපදෙස්

නිව් ඩයමන්ඞ් නෞකාවේ තෙල් විසුරුමක් - නෞකාව වහාම නාවික සැතපුම් 200 ක් දුරට ඉවත් කළ යුතු බවට නීතිපතිගෙන් උපදෙස්

නැගෙනහිර මුහුදේදී ගිනි ගැනීමට ලක්වූ ඵඔ නිව් ඩයමන්ඞ් නෞකාව ආසන්නයේ සාගර ජලය මතුපිට නිරීක්ෂණය වූ ඉන්ධන පැල්ලම

Rumors Say Harry And Meghan Caused This Change In William And Kate’s Relationship

Rumors Say Harry And Meghan Caused This Change In William And Kate’s Relationship

Kate Middleton and Prince William have been married for almost an entire decade now. Can you believe it?

වෛද්‍ය සභාවේ කෝන්තරයක් නිසා රුසියානු පුර්ණ ශිෂ්‍යත්ව 40 ක් අහිමි වේ!

වෛද්‍ය සභාවේ කෝන්තරයක් නිසා රුසියානු පුර්ණ ශිෂ්‍යත්ව 40 ක් අහිමි වේ!

මෙරට සිසුන්ට වෛද්‍ය උපාධිය හැදෑරීම සඳහා මෙතෙක් පිළිගෙන තිබූ රුසියානු විශ්වවිද්‍යාල තුනක් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විසින් අනුමත ලේඛනයෙන් ඉවත් කිරීම හේතුවෙන්

නිවා දැමූ ඉන්ධන නැවේ යලිත් ගිනි ඇවිලේ.. ඉන්දීය සාගරයේ දැඩි සුලං.. නිවා දැමීම අසීරුයි..

නිවා දැමූ ඉන්ධන නැවේ යලිත් ගිනි ඇවිලේ.. ඉන්දීය සාගරයේ දැඩි සුලං.. නිවා දැමීම අසීරුයි..

අම්පාර ආසන්න නැගෙනහිර මුහුදේ ඇති ඉන්ධන ප්‍රවාහන නෞකාවේ නැවතත් ගිනි ඇවිළී තිබේ.