ඩයනාට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා - රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර

ඩයනාට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා - රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර

සමගි ජනබලවේගයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රිනී ඩයනා ගමගේට විරුද්ධව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරන බව එම පක්ෂයේ මහලේකම්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා පවසා සිටී.

ඒ 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට පක්ෂව ඩයනා ගමගේ විසින් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම හේතුවෙනි